Zadaniem izolacji pionowej budynku jest chronienie ścian zewnętrznych przed bocznym napływem wilgoci. Dobrze wykonana izolacja pionowa powinna sięgać od stopy fundamentowej aż po strefę rozbryzgową wody deszczowej. Musi być też połączona z izolacjami poziomymi oraz dostosowana do rodzaju zagrożenia wodą (izolacja typu lekkiego, ciężkiego). Izolacje poziome natomiast zapobiegają kapilarnemu podciąganiu wody przez mury. Izolacje poziome należy łączyć z sąsiednimi izolacjami układanymi na ławach fundamentowych które muszą być dokładnie połączone z izolacjami pionowymi ścian zewnętrznych.

Do izolacji poziomych zaliczamy również izolacje podłogi piwnic które mają zapobiegać przenikaniu wody przez warstwy podłogowe. Izolacje te wykonujemy na całej powierzchni podłogi z wywinięciami na ściany. Izolacja ta powinna na całej powierzchni przyklejona do podłoża.

Undefined