Pamiętajcie Państwo że, Polska jest krajem w którym przejść przez 0°C jest najwięcej w Europie.

Godnym zauważenia jest to że na tarasach również dochodzi do bardzo dużych różnic temperatur dochodzące niekiedy nawet do 100°C w roku i związane z tym odkształcenia materiałów w jego warstwach - płyta betonowa o boku długości 6 m w wyniku różnic temperatury może zmieniać swe wymiary nawet o 6 mm. Wymaga to zastosowania odpowiednich, elastycznych materiałów hydroizolacyjnych.

Stąd tak ważne jest doświadczenie firm wykonawczych w tej dziedzinie.

Taras to najczęściej rodzaj stropodachu, którego wierzchnia warstwa przystosowana jest do okresowego przebywania ludzi. Stanowi on poziomą przegrodę nad pomieszczeniami użytkowymi. Po obydwu stronach tej przegrody występują różne temperatury i wilgotnośći względne powietrza.

Taras oprócz oczywistego wymogu szczelności dla wód opadowych, musi posiadać izolację termiczną oraz barierę dla pary wodnej czyli, paroizolację.

Tarasy najczęściej pełnią funkcję miejsca wypoczynkowego w budynkach mieszkalnych i reprezentacyjnych. W budynkach biurowych, usługowych (np. w hotelach) spełniają funkcję ogródków kawiarnianych, restauracjach itp.

Undefined